Odense Y's Men's Club

 

 

 

 

 

 

 

 

Odense Y's Men's Club

I 2019 har klubben støttet:

 

Børnefonden. Sponsorbidrag

Kirkens Korshær: Gratis kaffe til hjemløse i Odense

MUSHEMBA FOUNDATION: Udsatte børn i Tanzania

Mission Øst: Blindeskole Humpla i Nepal

KFUM's Soldatermission: Brugerundersøgelse og veteraner

Café Paraplyen i Odense

KFUK's Krisecenter i Odense: Støtte det nye kvindekrisecenter for misbrugere

Brødremenigheden: Renovering af bibliotek på bibelskolen i Sikonge, Tanzania

Global Hope Rescue and Rehab Center: Gadebørn i Kenya

KFUM Spejderne, Odense 6. guppe, Trækfuglene: Nye tagrender til Ravnebjreg Hytten

KFUM's Idrætsforbund: Projekt sport i Ukraine

Fyn hjælper Fyn: Julehjælp via Frelsens Hær

Y's Men International, Danmark:
Regionsprojekter 2019 m.v.

Støtten til ovennvænte udgjorde i alt kr. 80.262

Pengene er skaffet igennem Odense Genbrugssalg.

Odense Y's men's Club modtager gerne ansøgninger om støtte til konkrete projekter. Evt. ansøgning sendes til klubbens præsident, senest 1. april og 1 oktober.

Vi tilgodeser i første omgang projekter der tangerer vores vedtægter:

Den internationale bevægelses formålsparagraf lyder:

The International Association of Y's Men's Club er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder sammen i gensidig respekt og hengivenhed på basis af Jesu Kristi lære, og som i fælles loyalitet over for KFUM og KFUK stræber efter gennem aktiv tjeneste at fremskaffe, styrke og yde lederskab, som kan bygge en bedre verden for hele menneskeheden.

 

Til top af siden.