Odense Y's Men's Club

 

 

 

 

 

Odense Y's Men's Club

Klubben er tilsluttet Region Danmark under The International Association of Y's Men's Clubs.

 

 


Bevægelsens formål er:

  • at fungere primært som tjenesteklubber for KFUM og KFUK
  • at støtte andet værdifuldt organisationsarbejde
  • at opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål idet klubberne altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen
  • at holde medlemmerne informerede om og aktivt engagerede i religiøse samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender
  • at dyrke godt kammeratskab
  • at støtte internationale-, area- og regionale projekter i bevægelsen

 

Vort motto er:

"At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret"

Klubben blev startet - eller chartret, som det hedder i Y's Men's sprog - den 30. oktober 1976.

Vi holder vore møder i Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62, 5000 Odense C.


Hans Tausens Kirke, Odense

Klubmøderne afholdes normalt den 1. og 3. onsdag i måneden kl. 18.30 - 21.00.
Mødet indledes med et måltid.

Derefter er der orientering fra de enkelte arbejdsgrene - udvalg. Aftenens hovedindhold er almindeligvis et foredrag om et aktuelt emne.
Se i øvrigt vores program, hvor planlagte emner er vist.

Odense Y's Men's Club yder støtte til kristeligt og socialt arbejde lokalt, regionalt og globalt.
Midlerne skaffes ved forskellige aktiviteter.
Se punktet "Støttet af klubben". Her er der vist, hvem der fik støtte og hjælp i seneste kalenderår.

Odense Y's Men's Club optager både kvinder og mænd, og ved flere arrangementer deltager medlemmernes ægtefæller, selv om disse evt. ikke er medlemmer.

Du kan blive medlem, hvis du kan gå aktivt ind for bevægelsens formål og blive anbefalet af et medlem. Før endelig optagelse i klubben vil du blive inviteret som gæst en kort periode. Du er velkommen til at henvende dig til et medlem.

Har du spørgsmål, eller vil du gerne i kontakt med klubben, så skriv til klubbens præsident:


Klik her!

 

Til top af siden